10-03-20 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Billund Boligforening afd. 7, ekstraordinære renoveringsarbejder#3 - Status på energirenoveringsprojektet samt endeligt anlægsregnskab#4 - Godkendelse af den samlede delegationsplan#5 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 316 for Hovedgaden 59 i Sdr. Omme#6 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 319 - LEGO Campus, Aastvej#7 - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse#8 - Anlægsbevillige - Vandområdeplan projekt - Passage ved Krogager Dambrug#9 - Anlægsbevilling - Vandområdeplan projekt - Passage ved Kanalen i Sdr. Omme#10 - Anlægsbevilling - Vandområdeplan projekt - Plougslund Bæk#11 - Anlægsbevilling - Vådområde på Fiskerivej, Filskov#13 - Anlægsbevilling - Vandområdeplan projekt- Passage ved Filskov Dambrug#14 - Anlægsbevilling - Vandområdeprojekt- Engebæk#15 - Anlægsbevilling - Vandområde projekt - Hjortlund Dambrug#16 - Anlægsbevilling - Vandområdeplan projekt - Passage ved Utoft Dambrug#17 - Frigivelse af anlægsbevilling - Industrivej ved Sdr. Elkærvej i Billund#12 - Anlægsbevilling- Vandområde projekt- Kærgård Fiskeri#18 - Frigivelse af anlægsbevilling - Sikkerhedszoner / Krydsningspunkter#19 - Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning af Gøglervej i Vorbasse#20 - Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af dobbeltrettet cykelsti fra Boldingvej til Hejnsvig#21 - Frigivelse af anlægsbevilling til anlæg af legepladser 2020#22 - Kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/19#23 - Frigivelse af anlægsbevilling til projekt nyt museumsmagasin#24 - Nedsættelse af rådgivende politisk udvalg på beskæftigelsesområdet

Se eller gense Byrådsmødet 10. marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 151
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 16
There is no video in the channel yet. There is no video yet.