05-04-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Genindtræden i Kommunalbestyrelsen#3 - D - Budgetopfølgning - februar 2022 - samlet for hele kommunen#4 - D - Regnskab og årsberetning 2021#5 - D - Opsparing i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2021#6 - D - Forslag til godkendelse af Oasen som et individuelt bofællesskab efter almenboligloven#7 - D - Fuldmagt til at søge byggetilladelse på offentlig vej - Krogen 27, 7200 Grindsted#8 - D - Udpegning - Politisk følgegruppe - Grindsted forureningerne#9 - D - Valg af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere for valgperioden 2022-2025#10 - D - Valg af valgstyrere og suppleanter til gennemgang af brevstemmer for perioden 2022-2025#11 - D - Valg af brevstemmemodtagere for perioden 2022-2025#12 - D - Godkendelse af vedtægter for borgerrådgiverens virke i Billund Kommune#13 - D - Forslag om ændring af styrelsesvedtægt#14 - O - Frigivelse af anlægsbevilling til revitalisering af Billund Centret#15 - O - Flytning af ansvar og økonomi for Hejnsvig Stadion fra skoleområdet til kultur- og fritidsområdet#16 - O - Reviderede salgsvilkår for boliggrunde#17 - O - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 337 for efterskole i Grindsted#18 - O - Afslutning af anlægsregnskab for projektet "Broer og Bygværker"#19 - O - Afslutning af anlægsregnskab vedr. Dynamisk p-henvisning#20 - O - Udpegning af repræsentant til politisk følgegruppe vedrørende GrindstedBramming banen#21 - O - Anmodning om at optage rørledning i Vesterbæk som offentligt vandløb#22 - O - Ombygning af Hans Jensensvej - anlægsbevilling#23 - O - Kvalitetsrapporter for skoleområdet 2020/2021#24 - O - Skolebestyrelsens sammensætning#25 - O - Partnerskabsaftale mellem Syddansk Erhvervsskole, FGU Trekanten – Billund, DI Region Sydvestjylland, DI Lærlingeindsats, 3F, Dansk Metal, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Billund Kommune#27 - O - Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af første etape af byggemodning i Billund Syd - Etape 5.1

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 05. april 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 78
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 78
There is no video in the channel yet. There is no video yet.